fbpx

GDQ – nyckeln till ökad produktivitet
Group Development Questionnaire (GDQ) är ett evidensbaserat test som visar i vilken utvecklingsfas, 1–4, en arbetsgrupp befinner sig. Med kunskap om vilken fas gruppen är i kan arbetet med de enskilda medarbetarnas mående och gruppens utveckling till ett starkt team börja.

Susan Wheelan skapade IMGD-modellen
GDQ är utarbetat av PhD Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA, som har forskat på grupputveckling i nära 30 år.

GDQ-testet bygger på Susan Wheelans IMGD-modell (the Integrative Model of Group Development theory) som omfattar de fyra stadier som en grupp genomgår på sin väg mot ett effektivt team.

Effektiv grupputveckling
Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper befinner sig i fas 1 eller 2. Konflikter eller konflikträdsla kan vara några av orsakerna, men genom kunskap om grupputveckling och relevanta verktyg kan utveckling ske. Grupper i fas 3 och 4 har mer nöjda medarbetare, och här finns de högproduktiva, vinstdrivande och effektiva teamen.  

GDQ-testet visar var ni står
GDQ-testet tar cirka en timme, då deltagarna får en introduktion och fyller i en enkät. Resultatet presenteras vid ett senare tillfälle då gruppen får redskap för att komma vidare. Det kan handla om utbildning i gruppdynamik, Goal Mapping, grupprocesser och/eller individuella stödsamtal. Jag arbetar utifrån modeller som psykosyntes och Nonviolent Communication (NVC).

Log in with your credentials

Forgot your details?