fbpx

GDQ analys – få ökad produktivitet

Group Development Questionnaire (GDQ) är ett evidensbaserat test som visar i vilken utvecklingsfas, 1–4, en arbetsgrupp befinner sig. Med kunskap om vilken fas gruppen är i kan arbetet med de enskilda medarbetarnas mående och gruppens utveckling till ett starkt team börja.

Susan Wheelan skapade IMGD-modellen

GDQ är utarbetat av PhD Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA, som har forskat på grupputveckling i nära 30 år.

GDQ-testet bygger på Susan Wheelans IMGD-modell (the Integrative Model of Group Development theory) som omfattar de fyra stadier som en grupp genomgår på sin väg mot ett effektivt team.

Effektiv grupputveckling

Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper befinner sig i fas 1 eller 2. Konflikter eller konflikträdsla kan vara några av orsakerna, men genom kunskap om grupputveckling och relevanta verktyg kan utveckling ske. Grupper i fas 3 och 4 har mer nöjda medarbetare, och här finns de högproduktiva, vinstdrivande och effektiva teamen.  

GDQ-testet visar var ni står

GDQ-testet tar cirka en timme, då deltagarna får en introduktion och fyller i en enkät. Resultatet presenteras vid ett senare tillfälle då gruppen får redskap för att komma vidare. Det kan handla om utbildning i gruppdynamik, Goal Mapping, grupprocesser och/eller individuella stödsamtal. Jag arbetar utifrån modeller som psykosyntes och Nonviolent Communication (NVC).

Från grupp till team!

Inom arbetsgrupper kan det lätt bli konflikter och skav, med låg produktivitet som resultat. Det motsatta, att till varje pris behålla en god stämning och undvika konflikt, gör också att gruppen hämmas i utvecklingen. En GDQ- analys från pusselbitar.nu i Helsingborg visar tydligt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i. Testet går snabbt att göra på ca en timme. Under redovisningen av resultatet vid senare tillfälle, får gruppen med sig teori i ämnet och verktyg att arbeta vidare. Från arbetsgrupp till ett effektivt och högproduktivt team! Bättre mående hos medarbetarna en bonus.

Log in with your credentials

Forgot your details?