Vad är Group Development Questionnaire (GDQ)?

GDQ är ett evidensbaserat test som visar i vilken utvecklingsfas (1–4) en arbetsgrupp befinner sig. Med kunskap om vilken fas gruppen befinner sig i kan arbetet med enskilda medarbetarnas mående och gruppens utveckling till ett starkt team påbörjas.

GDQ är utarbetat av PhD Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA, som har forskat på grupputveckling i nära 30 år. Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper befinner sig i fas 1 eller 2. Konflikter eller konflikträdsla kan vara några av orsakerna, men genom kunskap om grupputveckling och relevanta verktyg kan en utveckling ske. Grupper som har nått fas 3 och 4 har mer nöjda medarbetare, och här finns de högproduktiva, vinstdrivande och effektiva teamen. Effektiv grupputveckling – från grupp till högproduktivt team!

Inom arbetsgrupper kan det lätt bli konflikter och skav, med låg produktivitet som resultat. Det motsatta, att till varje pris behålla en god stämning och undvika konflikt, gör också att gruppen hämmas i utvecklingen. En GDQ-analys från Pusselbitar i Helsingborg visar tydligt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i. Själva testet går snabbt att göra på ca en timme. Under redovisningen av resultatet vid senare tillfälle, får gruppen med sig teori i ämnet och verktyg att arbeta vidare med. Det kan handla om utbildning i gruppdynamik, Goal Mapping, grupprocesser samt individuella stödsamtal. Jag arbetar utifrån modeller som psykosyntes och Nonviolent Communication (NVC).

Föreläsningar om högkänslighet hos medarbetare: Jag håller föreläsningar om högkänslighet i arbetslivet och varför vi ska lyssna mer på de högkänsliga runt oss. Kontakta mig för mer information och offert.

GDQ-analys

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.