CHEFSCOACHING

Egenföretagare, mellanchef eller VD. Självledarskap som visar vägen.

VARFÖR CHEFSCOACHING?

Hitta din drivkraft och bli mer grundad som ledare

Så hanterar du dina stressmoment

Vem triggas du av och varför?

Se potentialen i dina högkänsliga medarbetare

Grupputveckling för chef och arbetsgrupp

Drömma stort och hur du får med dig de andra

Profil min

Inom arbetsgrupper kan det lätt bli konflikter och skav, med låg produktivitet som resultat. Det motsatta, att till varje pris behålla en god stämning och undvika konflikt, gör också att gruppen hämmas i utvecklingen. En GDQ- analys från (P)pusselbitar(.nu) i Helsingborg visar tydligt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i.

Själva testet går snabbt att göra på ca en timme. Under redovisningen av resultatet vid senare tillfälle, får gruppen med sig teori i ämnet och verktyg att arbeta vidare med. Det kan handla om utbildning i gruppdynamik, Goal Mapping, grupprocesser samt individuella stödsamtal. Jag arbetar utifrån modeller som psykosyntes och Nonviolent Communication (NVC).

GDQ analys – för ökad produktivitet och bättre mående

Group Development Questionnaire (GDQ) är ett evidensbaserat test som visar i vilken utvecklingsfas (1–4) en arbetsgrupp befinner sig. Med kunskap om vilken fas gruppen är i kan arbetet med de enskilda medarbetarnas mående och gruppens utveckling till ett starkt team börja. GDQ är utarbetat av PhD Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA, som har forskat på grupputveckling i nära 30 år.

Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper befinner sig i fas 1 eller 2. Konflikter eller konflikträdsla kan vara några av orsakerna, men genom kunskap om grupputveckling och relevanta verktyg kan en utveckling ske. Grupper som har nått fas 3 och 4 har mer nöjda medarbetare, och här finns de högproduktiva, vinstdrivande och effektiva teamen.
Effektiv grupputveckling – från grupp till högproduktivt team!

I min verktygslåda har jag tester som visar hur ditt arbetslag fungerar och vad som behöver göras för att utvecklas i en bra riktning. Jag använder mig av bland annat GDQ-analysen (Group Development Questionnaire), Goal Mapping och Non Violent Communication-metoden (NVC).

Föreläsningar om högkänslighet hos medarbetare

Jag håller föreläsningar om högkänslighet i arbetslivet och varför vi ska lyssna mer på de högkänsliga runt oss. Kontakta mig för mer information och offert.

HUR FUNGERAR DET?

w

1. DITT FÖRSTA MÖTE

Du får tillsänt dig ett antal frågor som du får förbereda och besvara.

2. FÖRSTA MÖTET

Vi ser på förväntningar, mål och tidsplan samt får en överblick över nuläget.

3. FÖLJANDE MÖTEN

Vi processar det som sker mellan tillfällena och utvärderar löpande.

VANLIGA FRÅGOR

#1: Vem kan behöva gå i samtalsterapi eller coaching?

Många tror att det bara är "svaga" människor eller psykiskt sjuka som går i samtalsterapi. Jag tar emot friska människor, som du och jag, som stöter på olika problem genom livet. Har jag inte rätt kompetens för att hjälpa dig så rekommenderar jag dig vidare. Att be om hjälp är en styrka, inte en svaghet! Jag arbetar med klienter från hela Sverige och svensktalande personer i utlandet.

#2: Vad händer under första sessionen?

Sessionen har formen av en intervju och jag kommer att ställa många frågor till dig om vad som får dig att söka stöd, hur din livssituation ser ut just nu, vad du har upplevt hittills i ditt liv och vad dina förväntningar är på terapin eller coachingen.

#3: Hur länge behöver jag gå i samtalsterapi/coaching?

Det är en fråga som är svår att svara på innan vi har träffats och jag får veta mer om dig och din situation. För en del är det 5 - 10 gånger. Andra går i flera år. Mycket beror på vad du har varit med om och vilka mål du har. Utifrån min erfarenhet kan jag säga vad jag tror du behöver, men ytterst är det du som styr. Behovet och viljan behöver finnas hos dig, det är grunden.

#4: Hur går terapin till?

Samtalet är centralt i terapin. Ibland lägger jag in en övning där du kanske sitter med slutna ögon och jag guidar dig i en inre visualisering. Kanske får du göra en bild av en svår upplevelse du har haft eller platsen du önskar att komma till. Terapin är helt individuellt anpassad beroende på vart du befinner dig i livet just den stunden vi möts.

#5: Hur ofta ska vi träffas?

Jag rekommenderar en gång per vecka den första tiden för att komma i gång med processen och hålla den levande. Går det mer än två veckor så tappar det lätt fart. Se det som en investering i ditt eget liv där du har huvudrollen!

#6: Kan jag komma på remiss?

Jag jobbar i privat regi och har inte avtal med regionala verksamheter. Till mig kommer du som har en stark motivation att arbeta med dig själv. Vi lägger en plan och tillsammans arbetar vi utifrån den. Jag lovar att göra mitt yttersta för dig.

#7: Hur ser prisbilden ut?

Jag erbjuder kostnadsfria introduktionssamtal á 15 minuter för samtliga tjänster. Samtalsterapi: 900 SEK inkl moms för privatpersoner. 900 SEK exkl moms för företagare. Livscoaching 1250 inkl moms. Chefscoaching enligt offert.

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.