CHEFSCOACHING

När du vill vara en kreativ och coachande chef med modernt ledarskap!

✓ Kostnadsfritt introduktionssamtal 15 min.

Chefscoaching

VARFÖR CHEFSCOACHING?

Hitta din drivkraft och bli mer grundad som ledare

Så hanterar du dina stressmoment

Vem triggas du av och varför?

Se potentialen i dina högkänsliga medarbetare

Grupputveckling för chef och arbetsgrupp

Drömma stort och hur du får med dig de andra

Inom arbetsgrupper kan det lätt bli konflikter och skav, med låg produktivitet som resultat. Det motsatta, att till varje pris behålla en god stämning och undvika konflikt, gör också att gruppen hämmas i utvecklingen. En GDQ- analys från (P)pusselbitar(.nu) i Helsingborg visar tydligt i vilken utvecklingsfas gruppen befinner sig i.

Själva testet går snabbt att göra på ca en timme. Under redovisningen av resultatet vid senare tillfälle, får gruppen med sig teori i ämnet och verktyg att arbeta vidare med. Det kan handla om utbildning i gruppdynamik, Goal Mapping, grupprocesser samt individuella stödsamtal. Jag arbetar utifrån modeller som psykosyntes och Nonviolent Communication (NVC).

GDQ analys – för ökad produktivitet och bättre mående

Group Development Questionnaire (GDQ) är ett evidensbaserat test som visar i vilken utvecklingsfas (1–4) en arbetsgrupp befinner sig. Med kunskap om vilken fas gruppen är i kan arbetet med de enskilda medarbetarnas mående och gruppens utveckling till ett starkt team börja. GDQ är utarbetat av PhD Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University, Philadelphia, USA, som har forskat på grupputveckling i nära 30 år.

Forskning visar att majoriteten av alla arbetsgrupper befinner sig i fas 1 eller 2. Konflikter eller konflikträdsla kan vara några av orsakerna, men genom kunskap om grupputveckling och relevanta verktyg kan en utveckling ske. Grupper som har nått fas 3 och 4 har mer nöjda medarbetare, och här finns de högproduktiva, vinstdrivande och effektiva teamen.
Effektiv grupputveckling – från grupp till högproduktivt team!

I min verktygslåda har jag tester som visar hur ditt arbetslag fungerar och vad som behöver göras för att utvecklas i en bra riktning. Jag använder mig av bland annat GDQ-analysen (Group Development Questionnaire), Goal Mapping och Non Violent Communication-metoden (NVC).

Föreläsningar om högkänslighet hos medarbetare

Jag håller föreläsningar om högkänslighet i arbetslivet och varför vi ska lyssna mer på de högkänsliga runt oss. Kontakta mig för mer information och offert.

Chefscoaching

HUR FUNGERAR DET?

w

1. DITT FÖRSTA MÖTE

Du får tillsänt dig ett antal frågor som du får förbereda och besvara.

2. FÖRSTA MÖTET

Vi ser på förväntningar, mål och tidsplan samt får en överblick över nuläget.

3. FÖLJANDE MÖTEN

Vi processar det som sker mellan tillfällena och utvärderar löpande.

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.