jess bailey 94Ld MtIUf0 unsplash

Vad är Goal Mapping?

Goal Mapping – när du verkligen vill nå dina mål eller – hur du får båda dina hjärnhalvor att samarbeta optimalt Goal Mapping (GM) är inte bara en kraftfull teknik i att sätta mål utan ett djupare arbete för att förstå mekanismerna bakom att lyckas nå det vi drömmer om.

Att bli en mästare i att nå sina mål är det första steget för att bemästra många andra saker i livet. Det vanliga sättet att formulera mål är att använda ord (med vänster hjärnhalva). I Goal Mapping aktiverar vi även den högra hjärnhalvan, den kreativa delen. Det gör vi genom att uttrycka målen i bilder och symboler.

Goal Mapping – Personlig utveckling – Grupputveckling – Resultat!

Orsakerna till att arbetsgrupper inte når önskvärda resultat är ofta att målen inte har varit tillräckligt tydliga för alla. Vad kostar det företaget att värdefull tid försvinner till ingenting? Goal Mapping är en metod för utveckling av grupper, företag och individer så att de kan växa och nå full kapacitet. Den kan användas av alla och på livets alla olika områden.
Skapa flow i arbetsgruppen så att alla går i samma riktning.

Maximera chanserna att uppnå satta mål!

Få den förändring du längtar efter. Många önskar mer av livet, men få vet hur de ska göra! Goal Mapping-konceptet, utarbetat av engelsmannen Brian Mayne, ger dig kunskap om hur du sätter och uppnår höga och modiga mål. Metoden, som bygger på hjärnforskning, hjälper hjärnhalvorna att samarbeta maximalt. Det blir både lättare, roligare och mer effektivt att nå målen.

BOKA SAMTALSTERAPI OCH LIVSCOACHING ONLINE IDAG.

✓ Kostnadsfritt introduktionssamtal 15 min.

Calendar Two Color

VARFÖR LIVSCOACHING?

Vill hitta mer mening i ditt liv

Har det mesta och ändå känner en tomhet

Vill våga språnget och prova din livsdröm

Tillåta dig själv att avsluta något som inte ger dig god energi

Utveckla en dröm tillsammans med din partner/familj eller på egen hand

Lära dig hur du på riktigt kan nå dina mål

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV

Förstå dina mönster, vad du har med dig och vad som får dig att må dåligt eller bra.

UTVECKLA DINA RELATIONER

Livet blir bättre när du förstår dina behov, sätter gränser och förbättrar din självrespekt.

UPPTÄCK DINA STYRKOR

Förbättra din självkänsla, ditt självförtroende och din livsglädje. Utforska din vilja.

HUR FUNGERAR DET?

w

1. DIN FÖRSTA BOKNING

Du får tillsänt dig några frågor som du får besvara innan vi ses.

2. FÖRSTA SESSIONEN

Vi ser på din livshistoria, vart du är på väg och lägger upp en plan.

3. FÖLJANDE SESSIONER

Vi stämmer av tillsammans, utforskar eventuella hinder och visualiserar.

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.