fbpx

Framgång med Goal Mapping

Goal Mapping är en enkel och samtidigt kraftfull teknik i att sätta mål för att nå dit du vill i ditt liv. Att bli en mästare i att sätta mål är det första steget för att bemästra alla andra saker i livet.

Det traditionella sättet att sätta mål använder man ord (vänster hjärnhalva) som sen upprepas gång på gång. I Goal Mapping aktiverar vi även den högra hjärnhalvan, den kreativa delen. Det gör vi genom att uttrycka målen i bilder och symboler.

Goal Mapping för full potential

Otydliga mål är en av de största orsakerna till att arbetsgrupper inte når förväntade resultat. Goal Mapping är en metod för utveckling av grupper, företag och individer så att de kan växa och nå full kapacitet.

  • Skapa flow i arbetsgruppen så att alla går i samma riktning
  • Maximera chanserna att uppnå satta mål
  • Få den förändring du längtar efter. Många önskar mer av livet, men få vet hur de ska göra

“Goal mapping – the simple system for sustainable success”

Goal Mapping-konceptet, utarbetat av engelsmannen Brian Mayne, ger dig kunskap om hur du sätter och uppnår höga och modiga mål. Metoden, som bygger på hjärnforskning, hjälper hjärnhalvorna att samarbeta maximalt. Det blir både lättare och mer effektivt att nå målen.

Läs mer på www.goalmapping.com

Brian Maynes Goal Mapping hos Pusselbitar

  • Workshops i Goal Mapping för både företag, skolor och privatpersoner.
  • Individuell coachning vid personliga möten eller över Skype.

Jag är utbildad direkt av Brian Mayne i England och är både Cert. Goal Mapping Coach och Cert. Goal Mapping Practitioner.

På pusselbitar.nu i Helsingborg kan du komma i kontakt med en samtalsterapeut med bred utbildning och erfarenhet. Metoden Goal Mapping (GM) är en av pusselbitarna och den ger dig ovärderliga redskap för såväl dig som privatperson, småföretagare som stora företag. Den bygger på hjärnforskning och används av stora företag över hela världen. GM ges både som heldags workshop och online-coaching. Som samtalsterapeut använder jag också Goal Mapping i den individuella terapi när så passar, något som gett utmärkta resultat för den enskilde. Goal Mapping – en självklar metod för den som vill skapa tydliga mål – och nå dem!

Goal Mapping och samtalsterapi i Helsingborg. Pusselbitar

Log in with your credentials

Forgot your details?