LIVSCOACHING

När du vill och vågar leva dina drömmar!

✓ Kostnadsfritt introduktionssamtal 15 min.

Livscoaching

VARFÖR LIVSCOACHING?

Inget är mer naturligt än att leva sina drömmar!

Tillåta dig att avsluta dränerande relationer.

När livet känns tomt fastän du ”har allt”.

När du söker en djupare mening med ditt liv.

Utveckla en dröm tillsammans med din partner/familj eller på egen hand.

Goal Mapping – en säker måltavla!

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV

Vilka är dina livsmönster och vad fick dig att ta de val du gjorde för längesen?

UTVECKLA DINA RELATIONER

Här och nu: Vad fungerar bra och vad hindrar dig från att göra en livsförändring?

UPPTÄCK DINA STYRKOR

Avslöja dina inre begränsningar och tillåt dina dolda krafter!

HUR FUNGERAR DET?

w

1. DIN FÖRSTA BOKNING

Du får tillsänt dig några frågor som du får besvara innan vi ses.

2. FÖRSTA SESSIONEN

Vi ser på din livshistoria, vart du är på väg och lägger upp en plan.

3. FÖLJANDE SESSIONER

Vi utforskar hinder och styrkor,
och får ditt hjärta att sjunga!

LIVSCOACHING MED
ANN-CHARLOTTE PÅ PUSSELBITAR

Livscoaching

Våra liv går i faser och val vi tog för många år sedan kanske känns passé och ger oss känslan av att livet har stannat av. Vi går på tomgång.

Hur blir det om vi ändå fortsätter i gamla spår eller tar modet till oss och väljer att leva här och nu? Leva som den vi är idag och inte som för 10-20 år sedan eller ännu mer.

Tanken att bryta upp från något tryggt och invant kan vara både lockande och utmanande. Som att kasta sig utför ett stup!

Att ge sig själv tid till reflektion är viktigt för att vi på djupet ska förstå vad vi vill med våra liv.

Som livscoach är jag din spegel och bollplank i den här processen och ställer de utmanande frågorna. Ditt ansvar är att ta besluten och agera utifrån dem!

I livscoaching använder jag mig bland annat av verktyg som Goal Mapping, Feng Shui (för den som är intresserad) och Mindful Tapping.

Online coaching eller live – det som passar dig/er bäst.
För dig som enskild individ, par eller varför inte hela familjen?!

VANLIGA FRÅGOR

#1: Vem kan behöva gå i samtalsterapi eller coaching?

Många tror att det bara är "svaga" människor eller psykiskt sjuka som går i samtalsterapi. Jag tar emot friska människor, som du och jag, som stöter på olika problem genom livet. Har jag inte rätt kompetens för att hjälpa dig så rekommenderar jag dig vidare. Att be om hjälp är en styrka, inte en svaghet! Jag arbetar med klienter från hela Sverige och svensktalande personer i utlandet.

#2: Vad händer under första sessionen?

Sessionen har formen av en intervju och jag kommer att ställa många frågor till dig om vad som får dig att söka stöd, hur din livssituation ser ut just nu, vad du har upplevt hittills i ditt liv och vad dina förväntningar är på terapin eller coachingen.

#3: Hur länge behöver jag gå i samtalsterapi/coaching?

Det är en fråga som är svår att svara på innan vi har träffats och jag får veta mer om dig och din situation. För en del är det 5 - 10 gånger. Andra går i flera år. Mycket beror på vad du har varit med om och vilka mål du har. Utifrån min erfarenhet kan jag säga vad jag tror du behöver, men ytterst är det du som styr. Behovet och viljan behöver finnas hos dig, det är grunden.

#4: Hur går terapin till?

Samtalet är centralt i terapin. Ibland lägger jag in en övning där du kanske sitter med slutna ögon och jag guidar dig i en inre visualisering. Kanske får du göra en bild av en svår upplevelse du har haft eller platsen du önskar att komma till. Terapin är helt individuellt anpassad beroende på vart du befinner dig i livet just den stunden vi möts.

#5: Hur ofta ska vi träffas?

Jag rekommenderar en gång per vecka den första tiden för att komma i gång med processen och hålla den levande. Går det mer än två veckor så tappar det lätt fart. Se det som en investering i ditt eget liv där du har huvudrollen!

#6: Kan jag komma på remiss?

Jag jobbar i privat regi och har inte avtal med regionala verksamheter. Till mig kommer du som har en stark motivation att arbeta med dig själv. Vi lägger en plan och tillsammans arbetar vi utifrån den. Jag lovar att göra mitt yttersta för dig.

#7: Hur ser prisbilden ut?

Jag erbjuder kostnadsfria introduktionssamtal á 15 minuter för samtliga tjänster. Samtalsterapi: 950 SEK inkl moms för privatpersoner. 950 SEK exkl moms för företagare. Livscoaching 1400 inkl moms. Chefscoaching enligt offert.

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.