Vad är en förlåtelseprocess?

Jag arbetar med Förlåtelseprocesser enligt metoden som beskrivs i “Förlåt och bli fri”. Jag har också fått utbildning i processen hos Barbro. Det kan handla om att förlåta vad någon har gjort dig eller för något du har orsakat dig själv eller andra. Syftet är att befria oss själva från de tyngande tankar och känslor som en ”oförlåtelse” kan skapa.

Det betyder inte att vi rättfärdigar det som skett oss eller det vi själva har gjort, utan att släppa taget om det och gå vidare. Oförlåtelser tär på oss i längden och orsakar oss själva mer skada än nytta.

Processen består av nio steg och sker i trygg miljö mellan klient och terapeut. Efter genomgången process väljer du själv om du vill ta upp oförlåtelsen med den andra, eller ej. Oavsett kan det innebära att relationen till annan eller till dig själv, förändras till det bättre. Många klienter uttrycker en befriande känsla av lätthet. Det behövs ca tre timmar till att gå igenom alla stegen och kan delas upp på flera tillfällen. Min erfarenhet är dock att processen blir starkast när den görs obruten i sin helhet vid ett tillfälle.

Förlåtelseprocess

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.