fbpx

Mindful Tapping

Mindful Tapping, MT, är en mycket enkel teknik som kan användas av absolut alla. Den innebär i korthet att man knackar (tappar) med ett eller flera fingrar på ett antal akupunkturpunkter på kroppen. MT kan användas i samband med en mängd olika åkommor som oro, ångest och trauman av olika slag.

Metoden bygger på den senaste neuroforskningen. Med MT kommer du förbi alla tankekråkor inne i huvudet och går rätt på sak: kroppen, där vi har lagrat allt vi har varit med om. Mindful Tapping balanserar ditt nervsystem och hjälper hjärnan att omprogrammera oönskade tankemönster.

Kjell och Ann-Sofie Forsberg är de som har utvecklat Mindful Tapping utifrån Emotional Freedom Tecnics., EFT.

Lär dig mer > mindfultapping.se

 

mindful.tapping.samtaleterapi i Helsingborg, GDQ og goal mapping Ann-Charlotte Olsson

Log in with your credentials

Forgot your details?