Högkänslighet (HSP): 10 tecken på att du är högkänslig

Vad är högkänslighet eller HSP?

Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Personality) är ett personlighetsdrag, inte en diagnos, som 15–20 % av den globala befolkningen har. För många innebär det en stor lättnad att få insikt om sin högkänslighet, som tillsammans med nya rutiner kan underlätta att få vardagen att fungera bättre. Elaine Aron, amerikansk psykoterapeut, har forskat ca 30 år i ämnet och var den som introducerade begreppet Highly Sensitive Personality.

Vilka är de typiska kännetecken för högkänslighet?

Det kan vara att du:

 • är känslig för ljud, ljus och/eller starka dofter
 • har en stor förmåga att känna in andras känslor och själv påverkas starkt
 • har lätt för att bli överstimulerad och behöva mer tid för återhämtning
 • har behov av och förmåga att på djupet processa händelser och möten med andra
 • är känslig för kritik och att under prestation bli observerad eller kontrollerad av andra
 • har en förmåga att djupt beröras av konst, musik, natur och liknande stimuli
 • kan uppfatta både detaljer och se helheten i t ex arbetsrelaterade situationer
 • är i nära kontakt med din intuition
 • har en känslighet för kläders tygstrukturer och eventuella etiketters skav mot huden.
 • Detta är några av de kännetecken, samtidigt som det finns en stor variation mellan högkänsliga.

Hur kan jag förhålla mig till min högkänslighet?

Ha i åtanke att högkänslighet först och främst är ett personlighetsdrag och inte en diagnos. Du har det här personlighetsdraget, du är inte det! Högkänslighet är till dels ärftligt, men kan också ha utvecklats om din uppväxt har varit extra utmanande med trauman av olika slag.

1. Uppskatta din känslighet: Förstå att det är en egenskap som kan göra dig mer kreativ, medveten och inåtvänd. Högkänsliga har ofta ett rikt inre liv!

2. Lär dig att hantera stress: Lär dig tekniker för avslappning och stresshantering, till exempel yoga, meditation och andningstekniker.

3. Schemalägg tid för återhämtning: Se till att du har tid att återhämta dig efter stressande situationer, till exempel genom att gå en promenad eller ta en “powernap”.

4. Begränsa oönskad stimuli: Begränsa exponering för ljud, ljus och dofter eller andra saker som du vet att du inte tål.

5. Lär känna dina gränser: Var försiktig med att ta på dig för mycket ansvar eller att överbelasta dig själv med för många aktiviteter.

6. Var öppen med din högkänslighet: Berätta för din omgivning så att de kan förstå dig när du t ex behöver dra dig tillbaka för att vila.

7. Sök professionell hjälp: Om du har svårt att hantera din HSP, sök hjälp hos en psykolog eller samtalsterapeut som jobbar med högkänslighet.

Hur förstår man att man är högkänslighet?

Eftersom det är ett personlighetsdrag så finns det heller inte en medicinsk diagnos för högkänslighet (även kallat “sensory processing sensitivity”). Men det finns olika frågeformulär och enkäter som kan användas för att identifiera individer som kan ha högkänslighet. En av de mest kända är “Highly Sensitive Person Scale” (HSP Scale) skapad av Elaine Aron. Personer som tror att de är högkänsliga kan också vända sig till en terapeut för rådgivning och hjälp med att hantera eventuella svårigheter som kan uppstå som en följd av deras känslighet.

Elaine Aron har skrivit ett flertal böcker i ämnet.

 • ”Den högkänsliga människan”,
 • “Den högkänsliga människan och kärleken”
 • ”Kärlek och makt”
 • ”Den högkänsliga föräldern”.
 • ”Det högkänsliga barnet”, ”
 • samt Tom Falkensteins bok
 • “Den högkänslige mannen”

Vill du utforska din högkänslighet tillsammans med en samtalsterapeut?