Guide: Vad är Högkänslighet (HSP)?

Aug 1, 2021 | Högkänslighet | 0 comments

Högkänslighet

1. Vad är Högkänslighet (HSP)?

Högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Personality) är ett personlighetsdrag, inte en diagnos, som 15 – 20 % av den globala befolkningen har. Högkänsliga personer blir snabbare överstimulerade och behöver därför mer tid till återhämtning.

De är också mycket uppmärksamma på hur andra i sin omgivning mår. Det kan resultera i att de själva påverkas starkt av det. HSP har en förmåga till djup koncentration och är ofta högpresterande både i arbetslivet och privat. Genom att utforska sin egen högkänslighet kan du få kunskap i hur du lugnar ditt system när det behövs.

För många högkänsliga är det en stor lättnad att få insikt i ämnet, och strategier kan underlätta att få vardagen att flyta smidigare. En känsla att komma hem i sig själv infinner sig.

Elaine Aron, amerikansk psykoterapeut, har forskat i ca 30 år i ämnet och är den som myntade begreppet HSP. Hon har skrivit ett flertal böcker i ämnet, bl.a. ”Den högkänsliga människan”, ”Det högkänsliga barnet”, ”Kärlek och makt”, Den högkänsliga människan och kärleken” samt ”Den högkänsliga föräldern”.

2. Vad innebär det att vara högkänslig?

3. Hur vet man om man är högkänslig?

4. Vad gör man om man är högkänslig?

Vill du utforska din högkänslighet? Boka ett kostnadsfritt introduktionsmöte! 

Om mig Ann-Charlotte Ohlsson Pusselbitar

Ann-Charlotte Ohlsson

Diplomerad Samtalsterapeut

RELATERADE ARTIKLAR

Lorem Ipsum 2

Lorem Ipsum 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Lorem Ipsum 1

Lorem Ipsum 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...