fbpx

Högkänslighet /HSP – Highly Sensitive Personality

Personlighetsdraget högkänslighet innebär en ökad känslighet för inre och yttre stimuli. Det är alltså inte en diagnos utan ett personlighetsdrag som 15–20 procent av den globala befolkningen har.

Den högkänslige bearbetar intryck på en djupare nivå. Den västerländska världen idealiserar den icke-högkänsliga normen. Det gör att personen ofta upplever sig som “fel” i många sammanhang. Med större kunskap inför din egen högkänslighet blir det enklare att navigera i vardagen.
Läs mer: www.hspforeningen.se och www.hsperson.com.

Log in with your credentials

Forgot your details?