fbpx

Högkänslighet /HSP

Högkänslighet är ett personlighetsdrag som 15-20 % av den globala befolkningen har. Det är alltså inte en diagnos. Många högkänsliga upplever sig som fel i många sammanhang och det är ofta en lättnad att få insikt och kunskap i ämnet. Med din samtalsterapeut på pusselbitar.nu kommer du hem i dig själv och lär dig förstå vad just du behöver för att få balans i livet och må bra.

Den högkänslige bearbetar intryck på en djupare nivå. Den västerländska världen idealiserar den icke-högkänsliga normen. Det gör att personen ofta upplever sig som “fel” i många sammanhang. Med större kunskap inför din egen högkänslighet blir det enklare att navigera i vardagen.
Läs mer: www.hspforeningen.se och www.hsperson.com.

Log in with your credentials

Forgot your details?