BOKA SAMTALSTERAPI I SKÖVDE ONLINE, SMIDIGT OCH BEKVÄMT

Träffa en diplomerad och erfaren samtalsterapeut/coach online, bekvämt hemifrån. Boka samtalsterapi i Skövde!

✓ Kostnadsfritt introduktionssamtal 15 min.

Samtalsterapi Online

VARFÖR SAMTALSTERAPI OCH COACHING?

Erfaren dipl. psykosyntesterapeut/coach specialiserad på högkänslighet (HSP), självkänsla och relationer. Online eller på plats i Helsingborg!

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV

Förstå dina gamla mönster och hitta nya vägar till god självkänsla, bättre självförtroende och en självrespekt.

UTVECKLA DINA RELATIONER

Med tydligt uttalade behov och sunda gränser blir dina konturer klarare och underlättar relaterandet till andra.

UPPTÄCK DINA STYRKOR

Utforska din vilja och hitta din inre livskompass – då visar ditt självledarskap vägen för både dig själv och andra.

Känner oro, ångest eller sorg.

Orkar inte hålla ihop fasaden.

Hantera din högkänslighet.

Lära dig sätta sunda gränser.

Fördjupa dina relationer.

Få stöd i en livsförändring.

Samtalsterapi Skövde

Ann-Charlotte Ohlsson

Diplomerad Samtalsterapeut

Ditt livs bästa investering -
att lära känna dig själv på djupet!

Vi har ofta med oss gamla mönster och strategier från vår barndom, som något sånär säkrade det vi känslomässigt behövde som små. I vuxen ålder kan samma mönster sätta krokben för äkta och autentiska relationer.

Genom att förstå dina inlärda mönster och roller kan du ta nya steg i riktning till att vara en mer autentisk person. Du utvecklar ditt självledarskap som kommer att spilla över i både ditt privat- och yrkesliv.

I min praktik möter jag människor med väldigt olika problemställningar och livskriser. En del av dem kommer med en högkänslighet eller HSP (Highly Sensitive Personality), som de önskar att förstå mer av och hur de kan förhålla sig till.

Samtalet är det centrala i terapin och ibland använder jag mig av bilder, texter och guidade visualiseringar. När det passar så har tar jag till några av de verktyg (Psykosyntes, Mindful Tapping, Non Violent Communication, Goal Mapping och Förlåtelseprocessen) som du kan läsa om under ´Verktyg´. Vid akut kris erbjuds krisstöd eller stödsamtal.

Efter avslutad terapi (min. 10 sessioner) erbjuder jag ett kostnadsfritt 30 minuters uppföljningssamtal via mobil, ca 3–4 månader senare. 

HUR FUNGERAR DET?

w

1. KOSTNADSFRITT SAMTAL

Om du önskar, inleder vi med ett
15 minuters samtal för att känna in.

2. BOKA DITT TERAPISAMTAL

Därefter planerar vi tillsammans din tid framåt med ditt behov som utgångspunkt.

3. DITT FÖRSTA MÖTE

Varmt välkommen till ditt första möte! Kom som du är – inga förberedelser krävs. 

Boka Samtalsterapi i Skövde idag.

✓ Kostnadsfritt introduktionssamtal 15 min.

Samtalsterapi Skövde

VANLIGA FRÅGOR

#1: Vem kan behöva gå i samtalsterapi eller coaching?

Många tror att det bara är "svaga" människor eller psykiskt sjuka som går i samtalsterapi. Jag tar emot friska människor, som du och jag, som stöter på olika problem genom livet. Har jag inte rätt kompetens för att hjälpa dig så rekommenderar jag dig vidare. Att be om hjälp är en styrka, inte en svaghet! Jag arbetar med klienter från hela Sverige och svensktalande personer i utlandet.

#2: Vad händer under första sessionen?

Sessionen har formen av en intervju och jag kommer att ställa många frågor till dig om vad som får dig att söka stöd, hur din livssituation ser ut just nu, vad du har upplevt hittills i ditt liv och vad dina förväntningar är på terapin eller coachingen.

#3: Hur länge behöver jag gå i samtalsterapi/coaching?

Det är en fråga som är svår att svara på innan vi har träffats och jag får veta mer om dig och din situation. För en del är det 5 - 10 gånger. Andra går i flera år. Mycket beror på vad du har varit med om och vilka mål du har. Utifrån min erfarenhet kan jag säga vad jag tror du behöver, men ytterst är det du som styr. Behovet och viljan behöver finnas hos dig, det är grunden.

#4: Hur går terapin till?

Samtalet är centralt i terapin. Ibland lägger jag in en övning där du kanske sitter med slutna ögon och jag guidar dig i en inre visualisering. Kanske får du göra en bild av en svår upplevelse du har haft eller platsen du önskar att komma till. Terapin är helt individuellt anpassad beroende på vart du befinner dig i livet just den stunden vi möts.

#5: Hur ofta ska vi träffas?

Jag rekommenderar en gång per vecka den första tiden för att komma i gång med processen och hålla den levande. Går det mer än två veckor så tappar det lätt fart. Se det som en investering i ditt eget liv där du har huvudrollen!

#6: Kan jag komma på remiss?

Jag jobbar i privat regi och har inte avtal med regionala verksamheter. Till mig kommer du som har en stark motivation att arbeta med dig själv. Vi lägger en plan och tillsammans arbetar vi utifrån den. Jag lovar att göra mitt yttersta för dig.

#7: Hur ser prisbilden ut?

Jag erbjuder kostnadsfria introduktionssamtal á 15 minuter för samtliga tjänster. Samtalsterapi: 950 SEK inkl moms för privatpersoner. 950 SEK exkl moms för företagare. Livscoaching 1400 inkl moms. Chefscoaching enligt offert.

KONTAKTA MIG

Ställ en fråga eller boka en tid nedan. För nödfall eller självmordstankar, ring 112 eller 90101 (självmordslinjen). När du kontaktar mig, godkänner du även integritetspolicyn, etiska regler och bokningsvillkor. Jag gör mitt bästa för att svara dig inom 24 timmar.